Under transport

 • Så kort transporttid som mulig.
 • Ideal temperatur 4-6°C.Undgå frost.
 • Bør ikke transporteres sammen med frugt. (ætylen).
 • Undgå høj luftfugtighed for at mindske risikoen for svampeangreb. Ventilation nødvendig, når roser transporteres. Klima tilpassede transport med max 80% luftfugtighed

Hos grossisten

 • Rosers tid på lager bør begrænses. Temperaturen bør ikke overstige 14°C.
 • Det anbefales at opbevare potteroser på køl ved 5°C.
 • Potteroser må ikke tørre ud. Vanding fra oven frarådes kraftigt.
 • Undgå at opbevare roserne sammen med frugt (ætylen). Udsæt ikke roserne for udstødningsgas.

I butikken

 • Friske roser sælger bedst. Hyppige leverancer er bedre end køb af få og store partier.
 • Placer potteroser lyst og gerne køligt, ikke i direkte sol.
 • Potteroser kan – som snitblomster – med fordel stilles på køl om natten.
 • Undgå udtørring. Vand fra neden og efter behov, aldrig fra oven.
 • Pil visne blomster og blade af. Det får planten til at se frisk ud.
 • Af hensyn til ætylen bør roser ikke placeres i nærheden af frugt.

Hos forbrugeren

 • Placer potteroser lyst og gerne køligt, ikke direkte i sol.
 • Undgå udtørring. Vand nede fra og efter behov, – vand aldrig fra oven.
 • Af hensyn til ætylen bør roser ikke placeres i nærheden af frugt.
 • Kordana® potteroser kan plantes i havens krukker eller bede og i mange tilfælde blomstre flere år i træk, hvis de klippes ned og ikke udsættes for barfrost.